Wat doen wij?

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op de modernisering van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. Wij werken voor zowel opdrachtnemers als - gevers. Wij helpen opdrachtnemers met het winnen van tenders. We coördineren het EMVI-proces, schrijven EMVI-plannen en draaien mee in tenderteams bij aannemers. Samen met hen bepalen we de winnende strategie, voeren we stakeholder- en risicoanalyses uit en schrijven wij het beste plan om de klantvraag zo goed mogelijk in te vullen. En dat werkt: in 75% van de tenders hadden wij het beste plan. Opdrachtgevers begeleiden we gedurende het aanbestedingsproces, adviseren we over keuzes in het proces en ondersteunen we in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers, juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.

Begeleiding

1378496183 conference

Wij begeleiden u door het gehele aanbestedingsproces, van initiatief tot ná gunning. Als procesbegeleiders assisteren wij u bij de keuze van een passende bouworganisatievorm, aanbestedingsprocedure en gunningscriteria. We assisteren u bij de toepassing van (geïntegreerde) contractvormen en innovatieve aanbestedingsprocessen. Na gunning helpen we u dit tijdens de uitvoering te borgen. Samen met u verwezenlijken we uw doelen als vernieuwend opdrachtgever. In dit proces nemen we u en uw organisatie mee zodat u de vaardigheden en kennis ontwikkelt die hiervoor nodig zijn.

Advisering

1378496129 reviewer

Wij adviseren u over de kansen die uw project biedt en hoe u de juiste organisatie vindt om deze kansen te benutten. We analyseren uw project, uw organisatie en invloeden van buitenaf. Op basis van wetenschappelijke theorieën lichten we toe welke mogelijkheden u heeft. We adviseren u bij de selectie van een passende bouworganisatievorm, aanbestedingsprocedure en gunningscriteria. Wij houden u scherp en helpen u de juiste keuzes te maken. Zo kunt u, binnen uw budget, het meeste uit uw project te halen.

Ondersteuning

1378496050 workers

Wij ondersteunen u bij het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken die u nodig heeft als professioneel opdrachtgever. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van aanbestedingsleidraden, het voorbereiden van vraagspecificaties, het opstellen van EMVI-gunningscriteria, het toepassen van de Gunnen op Waarde methodiek (GOW) en tools die daarbij ondersteunen. In overleg met u ontwikkelen we op maat gemaakte producten voor uw aanbesteding. Zo kunt u tegen minimale kosten, maximaal profiteren van de nieuwste kennis.

 

 

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.