Publicaties

Wij schrijven zelf (wetenschappelijke) artikelen over onderwerpen uit ons werkveld. Deze delen we graag met u.

Betere samenwerking door post-contractuele onderhandelingen

Traditionele contractering veroorzaakt vijandige relaties tussen opdrachtgever en –nemer in de bouwsector. Dit leidt tot claims van opdrachtnemers gedurende de uitvoering, die de transactiekosten voor beide partijen verhogen in de vorm van controle en nalevingskosten. De hoge investeringslasten voor alternatieve contractvormen heeft een aantal gemeenten in Nederland ertoe aangezet te zoeken naar alternatieve oplossingen om samenwerking met opdrachtnemers te vergroten en transactiekosten te reduceren. Door onmiddellijke post contractuele onderhandelingen te voeren in traditioneel ingekochte projecten trachten zij te dit bereiken.

Post-contractuele onderhandelingen
In dit onderzoek zijn vier van dergelijke gemeentelijke projecten bestudeerd om de effecten van deze onderhandelingen in kaart te brengen. Onmiddellijke post contractuele onderhandelingen omvatten een vergadering tussen opdrachtgever en –nemer direct nadat het project is gegund om tot overeenstemming te komen over een bijgewerkt contract met een vaste prijsovereenkomst en eventuele aanpassingen van het ontwerp.

Verbeterde samenwerking
In dit onderzoek zijn zichtbare aspecten van verbeterde samenwerking onderzocht: het effect van de onmiddellijke post contractuele onderhandelingen op de juistheid van kosteninschattingen vóór de uitvoering, het borgen van productkwaliteit en het verminderen van discussies gedurende de uitvoering. De resultaten laten zien dat de onderhandelingen een positieve invloed hebben op deze effecten omdat deze effectieve risicoverplaatsing en –beheersing stimuleren, ontwerp en planning optimaliseren, een platform voor gezamenlijke probleemoplossing bieden, de opdrachtnemer sleutelpersonen vroeg in het proces betrekt en de partijen doelen met elkaar afstemmen.

EMVI versterkt
Het resultaat hiervan is dat de behoefte voor verdere discussie en heronderhandelingen weggenomen wordt onder de voorwaarde dat er geen verdere scopewijzigingen zijn. Selectie op basis van EMVI laat veelbelovende signalen zien dat het de capaciteit heeft om deze effecten te versterken omdat hierdoor het kennisniveau van opdrachtnemers groter is voordat de onderhandelingen plaatsvinden, waardoor de effectiviteit daarvan vergroot wordt.

Minder transactiekosten
De resultaten laten zien dat onmiddellijke post contractuele onderhandelingen een interessant middel zijn om met een geringe investering samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer te verbeteren en transactiekosten te verlagen.

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.