Publicaties

Wij schrijven zelf (wetenschappelijke) artikelen over onderwerpen uit ons werkveld. Deze delen we graag met u.

Presentatie CROW Infradagen: Betere samenwerking?

Hieronder vindt u de presentatie over die Stephan gegeven heeft op de CROW Infradagen 2014 over zijn onderzoek naar het 'fixed price' principe als aanjager voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Tijdens de sessie 'Aanbesteden en contracteren' heeft hij zijn visie op dit onderwerp toegelicht. De presentatie geeft een goed beeld van hoe er op een andere manier samengewerkt kan worden binnen de tradtionele verhoudingen.

De presentatie is hieronder gratis te te bekijken en te downloaden. De bijbehorende paper is hier te vinden.

Betere samenwerking door post-contractuele onderhandelingen

Traditionele contractering veroorzaakt vijandige relaties tussen opdrachtgever en –nemer in de bouwsector. Dit leidt tot claims van opdrachtnemers gedurende de uitvoering, die de transactiekosten voor beide partijen verhogen in de vorm van controle en nalevingskosten. De hoge investeringslasten voor alternatieve contractvormen heeft een aantal gemeenten in Nederland ertoe aangezet te zoeken naar alternatieve oplossingen om samenwerking met opdrachtnemers te vergroten en transactiekosten te reduceren. Door onmiddellijke post contractuele onderhandelingen te voeren in traditioneel ingekochte projecten trachten zij te dit bereiken.

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.