Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Schiet de nieuwe Aanbestedingswet zijn doel voorbij?

Sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet zijn aanbestedende diensten verplicht op EMVI te gunnen en mogen zij hiervan enkel gemotiveerd afwijken. Uit onderzoek blijkt dat de administratieve lasten hierdoor toenemen en er niet meer opdrachten aan het MKB gegund worden. Dit waren echter wel doelen van de nieuwe wet. Schiet de wet zijn doel voorbij?

Administratieve lasten
Door gebruik te maken van EMVI in plaats van laagste prijs als gunningscriterium stijgen per definitie de administratieve lasten, daar kunnen we kort over zijn. Tegelijkertijd krijgt men hier meer kwaliteit voor terug; immers gunning op EMVI leidt tot beter passende inschrijvingen met een betere prijs/kwaliteit-verhouding, zo blijkt uit onderzoek van het EIB. Een heldere uitvraag van de opdrachtgever is dan wel van belang; deze moet duidelijk aangeven wat die van de inschrijvers verwacht, met heldere en passende gunningscriteria. Uniformering kan hierin een rol spelen, dat is iets waar Avivas Adviseurs zich momenteel mee bezig houdt.

MKB
Volgens het onderzoek van Aeves worden door de nieuwe wet niet meer opdrachten aan het MKB gegund dan voorheen. Met name bij werken is dit het geval. De onderzoekers menen dat volgens aannemers "EMVI te weinig toevoegt bij de werken. De inschrijving kost teveel tijd en dus geld. Veel - vooral kleine - aannemers zien af van aanbestedingen met EMVI". Daarnaast is veelgehoorde kritiek: "De inschrijver met de beste offerteschrijver in dienst wint de opdracht, in plaats van de beste inschrijver". De wet zou om die redenen zijn doel voorbij schieten. Hier is een nuance op zijn plaats.

Kansen
Enerzijds is het de taak van opdrachtgevers om de juiste EMVI-criteria op te stellen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de inspanning die wordt gevraagd van inschrijvers om hieraan te voldoen. Anderzijds biedt de wet juist de kans voor kleinere inschrijvers om zich te onderscheiden op kwaliteit van hun grotere concurrenten. Natuurlijk vergt dat een investering, maar deze kunnen zij dubbel en dwars terugverdienen door daadwerkelijk het verschil te maken. Tot slot zorgt goede borging van de EMVI-criteria in de uitvoering er voor dat het beloofde in de inschrijving ook waargemaakt wordt.

 

Het is nog te vroeg om te zeggen dat de nieuwe Aanbestedingswet zijn doel voorbij schiet. Het is wel duidelijk dat er, zeker op het gebied van EMVI, nog een wereld te winnen valt. Laten we samen hieraan werken. We begeleiden, adviseren en ondersteunen opdrachtgevers hierin. Samen met hen stellen wij doordachte EMVI-criteria op, waarmee we zoveel mogelijk onderscheidend vermogen uit de markt halen en kosten voor alle partijen laag proberen te houden. Zo kunnen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers er voor zorgen dat we juist bouwen en het juiste bouwen.

 

140226 aanbestedingwet300p

Bron: Foto: STABU-bulletin december 2011

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.