Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Rijzen EMVI-kosten de pan uit?

Het is geen nieuws dat de toepassing van EMVI als gunningscriterium sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet fors gestegen is. Dat is in eerste instantie een positieve ontwikkeling, omdat we hiermee concurrentie op laagste prijs zoveel mogelijk uitbannen. Helaas gaat er nog veel fout, waardoor transactiekosten stijgen en frustraties toenemen. Zo is te lezen die nieuwste editie van BouwendNL.

"Toepassen is echter één ding, goed toepassen is van een andere categorie. Er blijken namelijk de nodige knelpunten bij het gunnen op basis van EMVI. Zoals een onduidelijke uitvraag van de aanbesteder, onduidelijke gunningscriteria en te hoge kosten voor zowel aanbesteders als inschrijvers. De oorzaak van de hoge kosten zijn de hoeveelheid vragen naast de standaardofferte en onduidelijke communicatie over wat er nu precies van de inschrijvers verwacht wordt."

Heldere uitvraag is essentieel
"Het is van wezenlijk belang dat de opdrachtgever duidelijk aangeeft wat hij van de inschrijvers verwacht," aldus Joost Fijneman, directeur van Aanbestedingsinstituut. "Het gaat bij EMVI-aanbestedingen om aanvullende wensen en de vraag welke partij de meeste van die wensen kan realiseren. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk maakt wat belangrijk is. Dat levert betere voorstellen op van de inschrijvers".

 

Avivas Adviseurs begeleidt, adviseert en ondersteunt opdrachtgevers hierin. Samen met hen stellen wij doordachte EMVI-criteria op, waarmee we zoveel mogelijk onderscheidend vermogen uit de markt halen en kosten voor alle partijen laag proberen te houden. Zo kunnen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers er voor zorgen dat we juist bouwen en het juiste bouwen, zonder dat de kosten de pan uit rijzen.

 

 

Bron: Bouwend Nederland

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.