Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Europees Parlement stemt in met nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Overheidsinstanties hoeven voortaan niet automatisch het laagste bod te kiezen in openbare aanbestedingen. Bij de aanschaf van goederen, diensten, aanbesteding van openbare werken of het afsluiten van concessiecontracten kunnen voortaan ook andere factoren worden meegewogen.

Ook de mogelijkheden voor het MKB om mee te dingen naar overheidsopdrachten zijn verruimd. De Nederlandse aanbestedingswet verplicht dit al en loopt hierin voor op de Europese wetgeving. Dit is het resultaat van een wetgevingspakket dat woensdag is aangenomen. Openbare aanbestedingen zijn goed voor 19% van het Europese binnenlands product. Het akkoord - waar in juni 2013 met de lidstaten overeenstemming over werd bereikt - beslaat drie nieuwe richtlijnen: een voor klassieke aanbestedingen, een voor publieke nutsfuncties en een voor concessies.

Kwaliteit doorslaggevend
Voortaan kunnen behalve de prijs ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de selectie. Denk bijvoorbeeld aan een aanbieder die kwalitatief hoogwaardige voeding in een crèche aanbiedt of een aanbieder die mensen in dienst heeft met een handicap.

"Dit pakket vormt een stevig signaal naar de burgers die willen dat het publieke geld goed wordt besteed", zei de rapporteur voor de aanbestedingsrichtlijn Marc Tarabella (S&D, BE). "Met de introductie van nieuwe criteria komt er een eind aan het dictaat van de laagste prijs en wordt kwaliteit weer doorslaggevend", voegde hij er aan toe.

Innovatie stimuleren
Op verzoek van EP-leden is een nieuwe procedure toegevoegd waarin aanbieders kunnen worden aangemoedigd met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen te komen waarbij bovendien de ruimte wordt geboden dat de contractpartijen samen nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Minder bureaucratische rompslomp en kansen voor het MKB
De nieuwe richtlijnen maken het eenvoudiger voor bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Zo hoeft alleen nog de winnende partij alle originele achtergrondinformatie te verschaffen, wat volgens de Commissie leidt tot 80% minder bureaucratie. De nieuwe regels beogen ook dat grote opdrachten worden opgeknipt, zodat kleine bedrijven op onderdelen mee kunnen bieden.

Om gerommel met arbeidsvoorwaarden te voorkomen en de rechten van werknemers te garanderen, zijn de regels voor het contracteren van onderaannemers aangescherpt, net zoals de regels die absurd lage offertes tegen moeten gaan.

Lidstaten kunnen kiezen: publiek of privaat
Het akkoord met betrekking tot concessieverlening erkent de vrijheid van lidstaten om te kiezen hoe ze publieke werken of diensten willen realiseren: met eigen personeel of via uitbesteding. De nieuwe richtlijn schrijft ook NIET voor dat publieke organisaties geprivatiseerd moten worden als ze publieke diensten aanbieden. Watervoorziening is vanwege het bijzondere belang buiten deze richtlijn gehouden.

Volgende stappen
De richtlijnen gaan 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Daarna hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de bepalingen om te zetten naar nationale wetgeving.

 

 

Bron: Europees Parlement

140116 eu300p

Foto: Belga/EasyPhotoStock/V. Thoermer 

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.