Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Blog: Een PSU, de hardloopschoenen voor een bouwproject

Door Auke Terlouw (SBRCURnet), in samenwerking met Reinier Reijnhoudt en Stephan Meijers (Avivas Adviseurs)

Het succesvol lopen van een marathon doe je niet zomaar even. Hetzelfde geldt voor een bouwproject. Voorbereiding is in beide gevallen de sleutel tot succes.

Eerder schreef ik al hoe een BIM en GIS de sleutel naar succes kunnen zijn in het bouwproces. Binnen een bouwproces kan een ‘project startup’ in de fase na de aanbesteding uitkomst bieden. 

Terug naar het succesvol lopen van een marathon: mijn eigenwijze ik dacht te weten hoe je je voorbereidt op zo'n topprestatie. Ik begon te trainen zonder goed advies. Te snel, te veel. Op verkeerd schoeisel, gekocht op basis van de laagste prijs. Het gevolg: een lange blessure en mijn doelstelling (voorlopig) buiten bereik.

Met kwalitatief goed schoeisel en het juiste trainingsschema had ik mijn problemen waarschijnlijk kunnen voorkomen. Hetzelfde geldt voor een bouwproject: met de juiste voorbereiding kunnen 'blessures' voor opdrachtgever en –nemer voorkomen worden. De uitkomst: een project startup.

Aanbesteding met EMVI
Aan succesvol aanbesteden is een aantal voorwaarden verbonden. Het begint met een goede uitvraag; de basis voor een zogenoemde EMVI-aanbesteding. EMVI is een manier om projecten te gunnen op basis van prijs én kwaliteit. Een opdrachtgever op zoek naar meerwaarde zal expliciet aan moeten geven wát voor hem dan meerwaarde is. Dit houdt verband met de project- en organisatiedoelstellingen. Ook moet de vraag zorgen dat inschrijvers zich voldoende kunnen onderscheiden van elkaar. Dit zijn vrij harde, ‘zakelijke’ aspecten van EMVI.

Het menselijke aspect
Minstens zo belangrijk is het menselijke aspect. Gedurende de uitvoering moeten ‘de neuzen dezelfde kant op staan’. Vóór men gaat uitvoeren, moet duidelijk zijn welk proces er gevolgd gaat worden en daar moet overeenstemming over zijn. In een EMVI-inschrijving worden vaak veel aspecten toegelicht, maar is vaak onduidelijk hoe deze het uitvoeringsproces precies beïnvloeden. Verwachtingen worden zo niet helder.

Een ‘project startup’ (PSU)
Een ‘project startup’ (PSU) kan soelaas bieden om duidelijkheid te creëren voor beide partijen. Een PSU is een fase direct na gunning waarin partijen bij elkaar komen om het project en proces door te spreken. Dit is een uitgelezen kans om de zorgen die partijen hebben en de risico’s van het project nog eens door te nemen, en duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen die men van elkaar heeft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door een dergelijke fase te introduceren in het bouwproces, er significant minder discussie plaatsvindt gedurende de uitvoering. Het haalt verspil- en transactiekosten uit het uitvoeringsproces voor zowel opdrachtgever als -nemer.

Samenwerken
Een PSU is een middel om de overeenkomst tussen de opdrachtgever en -nemer scherper te maken. Hierdoor wordt discussie gedurende de uitvoering verminderd, weten partijen beter wat ze van elkaar kunnen verwachten en worden belangrijke risico’s in het project beter besproken. Het is een communicatiemiddel om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Het gaat echter om meer dan alleen de criteria en inschrijving; ook de menselijke factor moet een deel krijgen in het project. Ook hiervoor biedt een ‘project start up’ mogelijkheden.

Goed bouwen is topsport
Terugkomend op de marathon: ik heb van mijn fouten geleerd. Ik ga mij beter voorbereiden om een topprestatie te leveren. Mijn doel is om dit op 13 april 2014 te doen, tijdens de marathon van Rotterdam. Ik wil een topprestatie neerzetten, net zoals we dagelijks proberen te doen bij mijn werkgever; ook in Rotterdam. De juiste kennis leveren voor een optimale voorbereiding! Goed bouwen is namelijk topsport, en organisaties als SBRCURnet en Avivas Adviseurs helpen u graag bij de voorbereiding!

 

Bron: deze blog is integraal overgenomen van SBRCURnet 

131217 hardloopschoenen300p

 

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.