Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Gemeenten en MKB-aannemers worstelen met EMVI

Uit de Monitor Nieuwe Aanbestedingswet van MKB Infra blijkt dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers nog worstelen met de veranderingen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet en de juiste implementatie binnen de organisatie.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn zeer verdeeld zijn over de vraag of gunning op basis van EMVI leidt tot betere kansen en projectresultaten. 

Over het algemeen geldt dat opdrachtnemers die voor een groot deel afhankelijk zijn van gemeenten voor hun omzet (>50%) een negatievere kijk hebben op de effecten van EMVI. Deze groep geeft aan liever op laagste prijs in te schrijven omdat EMVI ze geen betere kansen levert en juist zorgt voor meer transactiekosten. Ook geven ze aan dat ze niet genoeg capaciteit hebben om alleen op 'EMVI-aanbestedingen' in te schrijven. De nieuwe Aanbestedingswet leidt volgens hen niet tot eerlijkere concurrentie.

Het is niet opmerkelijk dat juist deze groep opdrachtnemers een negatievere kijk heeft. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten, in vergelijking met andere opdrachtgevers, de meeste onvoldoendes scoren op aspecten als:

  • Het opstellen van heldere EMVI-criteria;
  • Transparante beoordeling;
  • Gegronde redenen wanneer wordt afgeweken van EMVI.

Hierbij moet worden opgemerkt dat alle types opdrachtgevers zowel hoge cijfers als onvoldoendes ontvangen. Er zijn dus grote verschillen van opdrachtgever tot opdrachtgever.

 

Avivas Adviseurs houdt zich bezig met deze problematiek en ondersteunt gemeenten bij deze taken. Het is belangrijk dat de opdrachtgever duidelijke kwaliteitscriteria formuleert en kwaliteit voldoende mee laat wegen in de gunningsbeslissing. Daardoor wordt er een totaalproduct aangeboden dat beter is afgestemd op zijn wensen en behoeften. Het is niet ongebruikelijk dat kwaliteit slechts voor 20% meetelt in de beoordeling. Met een dergelijk laag percentage vindt gunning uiteindelijk alsnog plaats op laagste prijs. Het is daarom van belang het aanbestedingsproces juist  in te richten en de juiste  prikkels te kiezen. Dan hebben de aanbiedingen een betere kwaliteit dan wanneer er alleen op prijs beoordeeld wordt. Zo komt EMVI tot zijn recht.

 

131104 MKBinfra300p

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.