Nieuws

Wij komen in ons dagelijks werk regelmatig nieuwe dingen tegen die we graag met u willen delen.

Bouworganisatievorm voornaamste oorzaak overschrijdingen in de bouw

De keuze van een bouworganisatievorm vormt in het algemeen de belangrijkste oorzaak voor de overschrijdingen qua zowel tijd als kosten.

Een traditionele bouworganisatievorm op basis van een RAW-bestek, waarvan in de bouw vaak gebruik wordt gemaakt, is één van de belangrijkste veroorzakers van dit soort overschrijdingen. Een traditionele bouworganisatievorm zorgt er in het algemeen voor dat de partijen die een bouwproject moeten gaan uitvoeren in een relatief laat stadium worden betrokken, dat kennis minder snel gedeeld wordt en dat er in beperkte mate op een gelijkwaardig niveau wordt samengewerkt.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG en TU Delft onder grote Nederlandse bouwbedrijven, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. Andere, meer geïntegreerde bouworganisatievormen, staan er in het algemeen garant voor dat kennis eerder wordt gedeeld, ontwerpfouten eerder aan het licht komen, risico's eerder gesignaleerd en onderkend worden en dat er op een gelijkwaardiger basis samengewerkt wordt. Daardoor kunnen overschrijdingen beperkt worden.

De helft van de onderzochte bedrijven vindt dat de 'Design & Construct'-vorm de beste bouworganisatievorm is om signalen die duiden op overschrijdingen in een vroeg stadium te herkennen. Bij deze vorm zijn ontwerp en uitvoering de verantwoordelijkheid van één partij en worden veranderingen in bijvoorbeeld de bouwmethode of de planning direct aangemerkt als mogelijke risico's.

Toch blijkt uit onderzoek van het Economisch Bouwinstituut voor de Bouw (EIB) dat er in 2011 slechts bij 9% van het totaal aantal projecten met een geïntegreerde bouworganisatievorm gewerkt wordt. Bij projecten van gemeentes is dit zelfs maar 5%. Daar moet wel tegenovergesteld worden dat de 'geïntegreerde projecten' gemiddeld 4,5 keer zo groot zijn (qua volume) dan die met een traditionele bouworganisatievorm.

 

Om overschrijdingen in zowel tijd als kosten te voorkomen, is het daarom van groot belang om de juiste vorm te kiezen. De keuze van een bouworganisatievorm moet een weloverwogen beslissing zijn. Bij Avivas Adviseurs analyseren we elk aanbestedingsvraagstuk vanuit drie perspectieven. We kijken naar de kenmerken van het project zelf, de eigenschappen en het beleid van de opdrachtgever en de externe omgeving (fysiek/wettelijk/markt) waarin het project en de opdrachtgever opereren. De mix van deze drie perspectieven bepaalt welke bouworganisatievorm geschikt is en hoe de verdere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer er uit komt te zien.

 

 

Bron: KPMG

131023 noordzuidlijn300p

Bron: amsterdam.nl/noordzuidlijn

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.