Met wie werken wij?

Wij werken samen met diverse partijen. Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachtgevers.

Ingenieursnetwerk Twente

Avivas Adviseurs evalueert in opdracht van het Ingenieursnetwerk Twente (INT) projecten die op basis van EMVI gegund zijn. Met deze evaluatie willen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal een lerend effect teweeg brengen.

Sinds de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet hebben gemeenten in Twente ervaring opgedaan met het toepassen van EMVI als gunningscriterium in hun GWW-projecten. De gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben een aantal projecten geselecteerd die wij evalueren. We kijken onder andere naar de gebruikte EMVI-criteria, de scoringsmethodiek en hoe de criteria geborgd zijn in de uitvoeringfase. Daarnaast analyseren we het procesverloop: hoe zijn de criteria tot stand gekomen en heeft men bereikt wat men wilde bereiken? En hoe kijkt de opdrachtnemer hier tegenaan? Tot slot nemen we ook de transactiekosten onder de loep.

Op basis van deze evaluatie krijgen de gemeenten inzicht in de stand van zaken rondom hun projecten gegund op basis van EMVI. De evaluatie brengt 'best practices' en verbeterpunten boven tafel, waarvan de gemeenten in het INT-verband kunnen leren en de toepassing van EMVI verder kunnen professionaliseren.

logo INT300p

Contact
  Loosduinseweg 669
2571 AL Den Haag 
    
 

Stephan Meijers 
06 3448 2972

  Reinier Reijnhoudt 
06 1454 4910
   
  info@avivas.nl

Vind ons op

linkedin square 32p twitter square 32p

Over Avivas Adviseurs

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op modernisering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de (civiele) bouw. We begeleiden opdrachtgevers gedurende het aanbestedingsproces, adviseren over keuzes in het proces en ondersteunen in het toepassen van denkwijzen, methoden en technieken. We zetten ons in om samen met onze opdrachtgevers juist  te bouwen en het juiste  te bouwen.